Bảng Giá Phòng

Loại phòng

Đêm

Phòng 1 giường ( 1 người ở) 400.000 vnđ
Phòng 1 giường ( 2 người ở) 500.000 vnđ
Phòng 2 giường ( 2 người ở) 600.000 vnđ
Phòng 2 giường ( 4 người ở) 800.000 vnđ
Phòng 3 giường ( 3 người ở) 900.000 vnđ
Phòng 3 giường ( 5 người ở) 1.200.000 vnđ
Phòng 4 giường ( 4 người ở) 1.200.000 vnđ
Phòng 4 giường ( 8 người ở) 1.600.000 vnđ

Thanh toán tiền mặt VNĐ